Ove srede, u prostorijama Privredne komore Srbije – RPK Novi Sad, tema u okviru programa „Šta sve čini avanturu zvanu preduzetništvo“ kojom smo se bavili bila je „Izrada poslovne strategije usklađene prema ličnim potencijalima“. Strategija je ključ svakog uspeha i mnoge poslovne ideje propadaju iz razloga što izbor poslovne strategije nije usklađen sa prirodnim sklonostima i ličnim potencijalima preduzetnika. Uz pomoć mentora i predavača, Draška Orčića, polaznici su imali priliku da se upoznaju sa svojim jedinstvenim preduzetničkim DNK, odnosno prirodnim preduzetničkim sklonostima i prema njima izgrade, usklade, startegiju za dosezanje svojih poslovnih ciljeva.