U ponedeljak, 1. decembra, uspešno je održan šesti trening u okviru programa „Šta sve čini avanturu zvanu preduzetništvo?“.
Tema kojom smo se bavili u okviru ovog treninga je bila “Veštine prodaje i poslovne komunikacije”, a predavač je bio Draško Orčić, internacionalni ekspert iz oblasti razvoja ličnog potencijala.
Na ovom treningu, polaznici su imali prilike da se bolje upoznaju sa prodajom koja predstavlja krvotok svakog biznisa. Jedan od ključnih segmenata prodaje je i komunikacija, te načini komunikacije sa različitim ciljnim i interesnim grupama koje čine korisnici ili kupci odredjenog proizvoda ili usluge.
Cilj treninga je bio da se polaznici, u prvom delu, upoznaju sa tehnikama i alatima uspešne prodaje u savremenim uslovima poslovanja. Nakon toga, u drugom delu treninga, radilo se na spoznaji njihovih ličnih komunikacionih modela usklađenih sa njihovih individualnim idejama.