U sredu, 5. decembra, se održao 7. trening u okviru programa “Šta sve čini avanturu zvanu preduzetništvo?” Na osnovu zaključaka sa predhodnog treninga prisupilo se izradi specifične i jedinstvene prodajne strategije usklađene sa poslovnom idejom. Cilj ovog treninga je bio da polaznici na osnovu poslovne ideje i ličnih komunikacionih stilova izrade svoju prodajnu strategiju sa jasno definisanim prodajnim ciljevima, koracima i indikatorima. Modul je bio sačinjen od teoretskog  i praktičnog dela. U teroetskom delu polaznici su bili upoznati sa alatima za upravljanje prodajom i prodajnim timovima. U praktičnom delu polzanici su, pismenim putem definisali prodajne ciljeve i prodajnu strategiju za postizanje istih.