U sredu, 27. novembra, uspešno je održan peti trening u okviru programa „Šta sve čini avanturu zvanu preduzetništvo?“.  Tema kojom smo se bavili u okviru ovog treninga je bila “Brendiranje i značaj marketing komunikacija”, a predavač je bila Jelena Spajić, docentkinja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu  za industrijsko inženjerstvo i menadžment.
Trening je polaznicima omogućio detaljniji uvid u značaj strategija brendiranja, formulisanje, realizaciju i praćenje svih njenih elemenata zatim definisanje i profilisanje brend persone, ovladavanje osnovnim elementima u procesu brendiranja, kreiranje modela za izgradnju brenda i formulisanje strategije brendiranja, uvid u primere kreativnih kampanja, planiranje i evaluaciju marketing komunikacija kao i efikasno upravljanje korisničkim iskustvom.