U ponedeljak. 9. decembra,se održao 8. trening u okviru programa “Šta sve čini avanturu zvanu preduzetništvo?”. 

Tema kojom smo se bavili u okviru ovog treninga je bila “Liderstvo i građenje tima“, a predavač je bio Draško Orčić, internacionalni ekspert iz oblasti razvoja ličnog potencijala.

Na ovom treningu, polaznici su imali prilike da se bolje upoznaju sa modelima

liderstva, građenja i upravljanja timom, kao i sa njihovom
primenom.  Naime, održivost, kao i uspešnost savremenog poslovanja je 
uslovljena adekvatnim delegiranjem zadataka, kao i izborom, razvojem i upravljanjem saradnicima.  Izbor dobrog tima je jedan od ključnih savremenih  poslovnih izazova. Tokom ovog treninga, upoznali smo se sa značajem liderstva u savremenom poslovanju. kao i sa nekim uspešnim modelima, alatima za prepoznavanje potencijala, rukovođenje timom, građenje tima i upravljanje timom.