U utorak. 10. decembra,se održao 9. trening u okviru programa “Šta sve čini avanturu zvanu preduzetništvo?”. 

Tema kojom smo se bavili u okviru ovog treninga je bila
“Umeće prezentovanje poslovne ideje“a predavači su bile
Maja Stančetić i Nikolina Šešlija.

Na ovom treningu, polaznici su imali prilike da, kroz praktični i teoretski deo,

 rade na svojim sposobnostima pripreme i prezentovanje ideje, kao i na 
unapređenju veštine prezentovanja. Tokom treninga, koji se oslanja na
iskustveno učenje, polaznici su imali priliku da prodju sve faze od pripeme do

prezentacije i da dobiju savete, tehnike i alate koji im mogu
pomoći da postanu bolji u prezentacijama svojih ideja.

 
Uspešni preduzetnici u svetu se slažu da su prezentovanje i
izlaganje biznis ideje veštine koje mogu da odluče da li će
njihov biznis poduhvat biti uspešan ili ne – a dobra vest je da se ove veštine
mogu itekako usavršiti. Baš zbog toga, ovaj trening je bio fokusiran na
praktične veštine potrebne za efektivnu prezentaciju biznis
ideje.
 
Bilo je govora i o važnosti vizuelnog identiteta i brendiranja, 
kao neizostavnim i pratećim stvarima u predstavljanju poslovnih ideja. 
Polaznici su imali priliku da se upoznaju i sa nekim korisnim alatima 
u domenu dizajna, marketinga i prodaje.