U ponedeljak, 25. novembra, uspešno je održan još jedan trening u okviru programa „Šta sve čini avanturu zvanu preduzetništvo?“.  Ovu nedelju započeli smo sa jednom veoma važnom temom, a ona glasi Materijalizacija biznis ideje kroz izradu biznis plana.  Biznis plan je kruna poslovne ideje, a ujedno i temelj za njenu realizaciju. Poslovni plan je mapa na putu do ostvarenja poslovnih ciljeva, kako za preduzetnika tako i za sve potencijalne stejkholdere. Cilj treninga je bio da se polaznici upoznaju sa značajem dobro koncipitranog biznis plana kao i da se upoznaju sa ključnim segmentima, modelima i mahanizmima za izradu biznis plana. U teroretskom delu polaznici su bili upoznati  sa važnim segmentima poslovanja prema CANVAS modelu i njihovim ulogama. Praktični deo je bio namenjen za izradu biznis plana na osnovu definisane poslovne ideje. Polaznici su bili podeljeni po grupama i timski su radili na realizaciji biznis plana nakon čega su imali prilike da ga predstave pred ostalim polaznicima i da zajednički diskutuju i daju jedni drugima povratne informacije.