Ova uspešna priča biće posvećena jednoj dvadesetogodišnjoj devojci koja je uz svoje projekte, takmičenja i nagrade, proživela mnogo. Martu Avramović vezujemo za projekat “Uređaj, pomagalo za slepe i slabovide osobe” koji akcenat proizvodnje stavlja u ekonomski isplativo pomagalo, velike svrhe i primene uz minimalna ulaganja. Marta je osmislila uređaj koji je zamišljen kao pomagalo za slepe i slabovide, a za svoju sjajnu ideju je već dobila mnoga priznanja i pohvale. Jedna od tih nagrada je i ‘’Stazama Nikole Tesle’’.

Marta predstavlja jedan sjajan primer generacije mladih koji planiraju da svojim znanjem i obrazovanjem unaprede našu zemlju. Njena ljubav prema programiranju i širokoj praktičnoj primeni istog ju je, između ostalog, učinila jednom od 15 “Youth Heroes“ na Exit-ovom konkursu u oblasti obrazovanja i nauke 2017. godine.

Marta je student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, smer softversko inženjerstvo. Tokom njenog dosadašnjeg školovanja se često prijavljivala i učestvovala na raznim takmičenjima i konferencijama, predstavljajući svoje projekte i ideje.

Motiv za realizaciju ideje

Ideja o samom pomagalu i bavljenje problemima slepih i slabovidih ljudi, Marti je došla sasvim slučajno i sponatano. Za potrebe jednog sredonjoškolskog takmičenja, od Marte se očekivalo da implementira uređaj ili aplikaciju koju je trebala da brani i prezentuje na takmičenju. Baš u tom periodu, kako kaže Marta, se na RTS-u prikazivao serijal putopisa slepe francuske novinarke Sofi Masje, koja je kod Marte probudila ideju za pomagalom koje bi pomagalo slepim i slabovidim osobama. Pored ideje, Marta je osmislila i parolu ,,Zatvorite oči, nismo u tami!” koja je pored skretanja pažnje na pomagalo imala i ideju da podigne svest mladih i starih o jednoj temi koja je realna. Martina ideja je u početnim razvojnim fazama i sam uređaj treba da se unapredi, nadogradi i usavrši kako bi se njegova komercijalna upotreba podigla na viši nivo, a ne samo ostala idejno rešenje. Izborom preciznijih komponenti i dodatnom implementacijom glavnog koda, kojim bi se vršilo upravljanje uređaja, kao i daljim testiranjem, funkcionalnost i primena pomagala bi postala bolja ali ideja o pomoći slepim i slabovodim osobama suštinski ostaje ista.

Izazovi žena preduzetnica

Stav da stvara, misli i razmišlja o realnim problemima koje treba da reši, Marta je dobijala još od davnina, kako kroz primer svojih roditelja koji su već dvadeset i pet godina preduzetnici tako i kroz školovanje i lični napredak koji je usmeravala u pravcu da jednom i sama postane preduzetnica. Mišljenja je da u ovom vremenu gde se poslovi i profesije dele na muške i ženske, svaka preduzetnica mora biti uporna i ambiciozna, mora znati šta želi i koji joj je cilj, kao i to da sve interese i stavove treba da brani i da se zalaže za napredak i da ne sme nikad nikoga da čeka. Na žene preduzetnice gleda kao na samostalne i čvrste osobe, koje u svakom problemu vide rešenje i kompromis uprkos svakoj situaciji.

Uspešni/propali preduzetnički poduhvat

Martin savet jeste da kad god se ulazi u neki novi projekat, neku novu ideju ili plan razvoja, mora se ispratiti konkurencija i pronalaziti tržište jer upravo ona diktira da li je poduhvat ili ideja, dobra ili ne. Kada određeni poduhvat propadne, na to ne treba gledati sa nekom dozom neuspeha, naprotiv, Matra smatra da na to treba gledati kao uspeh iz koga se nešto naučilo, što će da pomogne pri pravljenju i ostvarenju novog poduhvata koji će sigurno biti uspešan.

Novine industrije i tržišta, konkurencija i inovacije

Po Martinom mišljenju, najbitniji factor za usph pojedinca koji želi da uspe u svom poslu, projektu ili oblasti kojom se bavi je viskok stepen obaveštenosti! Trendovi i konkurencija se moraju pratiti kako bi se napredak ostvario, ali se takođe mora ulagati i u znanje, opremu i prototipe. Naša sagovornica takođe smatra da je napredak vezan i za nas same. Ulaganjem u sebe, svaki pojedinac doprinosti da svakodnevno nauči nešto novo i doživi lični uspeh koji će imati uticaja i na sam projekat na kome radi. Kako smo imali prilike da čujemo, Marta nam je rekla da nekad ljudi nisu ni svesni koliko nam je sve dostupno i koliko neke stvari ne znaju da se iskoriste na pravi način.

Ulaganje u sebe je uvek dobar preduzetnički poduhvat

Upitali smo Martu šta je ono što bi poručila budućim, mladim preduzetnicima i ona nam je odgovorila:

“Da bi vas ljudi zapamtili i da bi ste ostavili neki trag u njihovom sećanju morate biti drugačiji. Morate se suprostaviti nekim urođenim konvencionalnim pravilima koje nam društvo nameće. Morate imati stav, a iza svojih odluka koje nisu nikada ni pogrešne ni dobre, morate stajati odlučno, spremni da ih branite po svaku cenu. Ne plašte se kritika, one će uvek postojati i ulažite u sebe, radite na sebi. Ulaganje u sebe je uvek dobar preduzetnički poduhvat. Ne plašite se da budete drugačiji!”.