Blog2019-11-06T22:42:31+00:00

decembar 2018

Inovacije u turizmu

By |decembar 21st, 2018|Kategorije: Opšte|Tags: , , |

Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja privrede u svetu, a i verovatno jedina delatnost koja povezuje narode i zemlje bez ikakvih predrasuda. To je jedan od glavnih razloga koji turizmu omogućava brže razvijanje, pa tako i postaje sve savremenija delatnost kojom se čovek bavi. Čovek sve više ulaže svoj trud kako bi poboljšao kako ponudu tako i potražnju u tom sektoru.