O nama

INSPIRED BY DIFFERENCE.

Današnji moderni pristup razvoju ljudskih kapaciteta, bilo da je reč o startapima, malim i srednjim preduzećima i slično zahteva da se kontinuirano radi na razvijanju širokog sprektra veština. To svakako podrazumeva i stalne obuke i mentorstvo. Preduzetnici, prilikom započinjanja poslovanja, najčešće nemaju iskustvo i kontakte i ne znaju kako da prevaziđu mnoge prepreke na koje nailaze. Njihove novoosnovane kompanije  su najranjivije tokom prvih godina poslovanja i tada im je najpotrebnija pomoć u vođenju biznisa. Kroz ovaj projekat želimo da startap kompanijama obezbedimo neophodnu mentorsku podršku iskusnih stručnjaka zahvaljujući čemu će imati veće šanse da razviju poslovanje i opstanu na tržištu.

Naša misija je da kroz sistem kontinuirane podrške, obuke i mentorstva podstičemo i usmeravamo kreativnost, inovativnost i proaktivnost preduzetnika, da pomognemo afirmisanje njihovog talenta kao i da utičemo na jačanje njihovih preduzetničkih veština i sposobnosti u vođenju sopstvenih kompanija, stvarajući sadržajnije veze i podstičući sveukupnu preduzetničku klimu.

O projektu

O projektu

Retko se dešava da se preduzetnički duh i startap kultura razviju delovanjem samo jednog subjekta. Starap ekosistem treba da sačinjavaju svi oni koji doprinose razvoju preduzetništva, organizujući inicijative koje će podsticati ljude da se bave preduzetništvom ili povećati šanse za uspeh kreativnih i inovativnih ideja. Deo tog ekosistema su naravno i sami preduzetnici, ljudi kao nosioci kreativnog i inovacionog potencijala.

Projekat Inovaciono preduzetništvo na delu: program obuke i mentorstva za startape na teritoriji APV podstiče kreativnost, inovativnost, znanje i inicijativu mladih preduzetnika stvaranjem široke mreže institucija, mentora, aktivista, mladih preduzetnika, istraživača i otvaranjem raznovrsnih puteva razmene znanja, veština i iskustva. Umrežavanje, upoznavanje novih ljudi i ostvarivanje kontakata su neophodni da bi se ostvario uspeh. Izgradnja zajednice ljudi koji dele energiju i entuzijazam je apsolutni preduslov razvoja ekosistema. Ključna stvar na kojoj se projekat temelji  jeste ideja o oblikovanju ekosistema oko lokalnih uslova. Najteža, ali odlučujuća stvar prilikom razvoja ovakvog ekosistema jeste razviti ga u skladu sa lokalnim dimenzijama, stilom i klimom.

Prikaži više

Projekat teži da podrži i utiče na promociju inovacija i inovacionog preduzetništva u šest perspektivnih oblasti (preduzetništvo u agrobiznisu, IT sektoru, krativnim industrijama, turizmu, zeleno preduzetništvo i socijalno preduzetništvo), u lokalnim uslovima, u cilju izbegavanja favorizovanja određenih privrednih grana.

Preduzetnička i poslovna zajednica na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, će kroz saradnju na ovom projektu stvarati veću i koherentniju preduzetničku mrežu neophodnu za realizaciju inovacionog potencijala i rast privrede. Ciljevi će biti ostvareni pomoću projekta, koristeći dostupna projektna sredstva sa jedne strane i kapacitete i resurse same organizacije sa druge strane. Angažujući se u okviru programa obuke i mentrostva, mlade inovativne kompanije (novoosnovane ili u procesu osnivanja) imaće mogućnost da razvijaju širok spektar veština potrebnih u različitim fazama poslovanja. Takođe mentori će pomoći kompanijama da razvijaju svoju kreativnost i inovativnost. Uspešne i održive startap kompanije će direktno uticati na veću zapošljivost. Program će podržavati saradnju i umrežavanje kreativnih potencijala i komplementarnih znanja mentora sa jedne strane i mladih kompanija sa druge strane.

Ciljevi projekta

Opšti cilj projekta je je da kroz sistem kontinuirane podrške, obuke i mentorstva podstiče i usmerava kreativnost, inovativnost i proaktivnost preduzetnika, da jača preduzetničke veštine i sposobnosti u vođenju sopstvenih kompanija podstičući sveukupnu preduzetničku klimu na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Specifični ciljevi su:

  • Kreiranje mreže mentora i novoosnovanih kompanije u 6 definisanih oblasti
  • Kreiranje i razvoj onlajn platforme
  • Realizacija programa obuke i mentorstva za minimum 12 novoosnovanih kompanija (po dve u svakoj od definisanih oblasti)
  • Promocija i podsticaj razvoja inovacionog preduzetništva na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Mentori

Mentori

Imati mentora  za početnika u biznisu znači imati kontinuiranu podršku u rešavanju problema i ostvarivanju ciljeva, kao i otvaranje novih poslovnih mogućnosti, kroz umrežavanje, nova poznanstva i kontakte. Mentori su bitna karika ovog projekta i biće na raspolaganju preduzetnicima, sa svojim bogatim znanjima i iskustvima. Mentori su birani iz redova mladih preduzetnika koji su ne tako davno i sami prošli isti put, stručnjaci iz određenih oblasti kao i uspešni profesori i istraživači Univerziteta u Novom Sadu koji mogu u velikoj meri da pomognu i prenesu neophodna znanja u procesu razvoja i unapređenja poslovanja.

Maja T. Stančetić
Maja T. StančetićMaster ekonomije Master menadžmenta ljudskih resursa Sertifikovani NLP Master ISCP Coach CEFE Trainer Trener asertivnih veština
Ekspert u oblasti ljudskih resursa sa fokusom na razvoj timova, lidera i poslovnih veština zaposlenih.
Danijela Ćirić
Danijela ĆirićEkspert u oblasti upravljanja projektima
Doktorandkinja na Fakultetu tehničkih nauka na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.
Koordinatorka za internu evaluaciju projekta Novi Sad Evropska prestonica kulture 2021
Koordinatorka i učesnica više od 15 nacionalnih i međunarodnih projekata fokusiranih na promovisanje i osnaživanje preduzetništva
Njena istraživačka i praktična interesovanja vezuju se za oblasti upravljanje projektima, fundraising, event menadžmenta i preduzetništva.
Dr Nedeljko Milosavljević
Dr Nedeljko MilosavljevićDirektor Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu Potpredsednik pan-Evropske asocijacije ASTPProton Član Međunarodnog Odbora International Technology Transfer Network (ITTN), Kina
Član Međunarodnog Odbora Association of University Technology Managers (AUTM), SAD Ekspert u oblasti inovacija, menadžmenta IS i transfera tehnologija
Tamara Čolić Milosavljević
Tamara Čolić MilosavljevićMenadžer za transfer tehnologije u Centru za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu
Član Odbora za marketing i komunikacije pan-Evropske asocijacije ASTPProton
European IPR Helpdesk Ambasador
Menadžer projekata iz oblasti inovacija, transfera tehnologije i saradnje sa privredom
Ekspert u oblasti inovacija, menadžmenta IS i transfera tehnologija
Drago Orčić
Drago OrčićEkspert u oblasti razvoja ličnog potencijala
Drago Orčić je internacionalni ekspert iz oblasti razvoja ličnog potencijala. Autor alata za merenje intelektualnog kapitala u kompanijama objavljen u naučnoj monografiji Američkog izdavača IGI Global USA. Orčić je sertifikovani konsultant po EU standardima. Konsultant za inovacije sertifikovan od Univerziteta iz Brightona UK. Autor više naučnih radova na temu merenja i upravljanja ljudskim potencijalom u dobu znanja. Svoj rad bazira na dvadesetogodišnjem preduzetničkom, menadžerskom, naučnom iskustvu kao i na iskustvu rada sa marginalizovanim grupama
Nenad Rakočević
Nenad RakočevićDiplomirani ekonomista
Zamenik direktora GIZ Montenegro, CEFE master trener, NLP master, Vlasnik firme Cubico d.o.o
Ekspert u oblasti preduzetništva i preduzetničkih veština.
 Nikolina Šešlija
Nikolina Šešlija Konsultant u oblasti marketinga i vizuelnog identiteta
Marketing i PR menadžer velikog broja projekata i događaja. Edukator u oblasti osnova grafičkog dizajna i građenja vizuelnog identiteta, brendiranja i projektnog menadžmenta
Jelena Spajić
Jelena SpajićKonsultant u oblasti marketing menadžmenta, korporativnih komunikacija, brendiranja, event menadžmenta i preduzetništva.
Jelena Spajić je docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Njena istraživačka i praktična interesovanja vezuju se za oblasti marketing menadžmenta, korporativnih komunikacija, brendiranja, event menadžmenta i preduzetništva.

PARTNERI I PODRŠKA

Kontaktirajte nas

Kontakt

Pišite nam

Ukoliko imate pitanja, nedoumica ili biste želeli da ostvarimo saradnju, pošaljite nam poruku i javićemo šam se u što kraćem vremenskom roku.;